درمان خروپف

آیا درمان خروپف امکان پذیر است

آیا خروپف قابل درمان است. چه این اختلال کوتاه مدت و گذرا باشد چه خروپف مزمن در هر دو صورت باید نسبت به درمان آن دقت کنید.